Covid ускорява безконтактните пътувания, но повдига въпроси за поверителността