Подготвя се втори списък с награди за творци: Банов