Екстремна суперкола за 4.3 милиона долара, оборудвана с... "вградена прахосмукачка"