Вирджиния може да стане първият южен US щат, премахнал смъртното наказание