Частичен ремонт на 32 км от пътя "Зелен Дол" - Ощава