По част от Северната тангента движението за Ботевград се извършва в една лента