"Железница" готов до месец, остават да се прокопаят 50 метра