Чие е посланието „Нарисувано само от луд“ върху „Писъкът“ на Мунк?