Бавното възстановяване в Тексас продължава да движи нагоре цените на петрола*