HSBC възобновява изплащането на дивидент въпреки срива на печалбата