По заповед на властта МВР нарушава закона - §22 Новини