Краят на пандемията в Британия се вижда, но дисциплината е решаваща