6500 работници от чужбина загинали в Катар при подготовката за Световното първенство