Две трети от работодателите у нас са запазили нивата на заплащане в кризата