Има ли една-единствена истина за човешкото развитие?