При добро глобално покритие с ваксини до 2 г. вирусът ще е само на отделни места: Проф. Аргирова