Щатските индекси продължават да се отдалечават от върховете си