Намаляват водоподаването към промишления водопровод поради авария