АПИ: Карайте внимателно между 37 и 38 км на магистрала „Тракия“