Повече от 10 пъти над допустимото замърсяване на въздуха в някои райони на София