Словакия се превръща в критична точка в разпространението на COVID в Европа