Джипитата настояват да им се доставят необходимите ваксини