Работещите в сивия сектор може да са около 30 на сто