Българите пътуват в страната да посетят роднини, а в чужбина – за ваканция