Незаконната будка – универсална метафора за управлението на България