БЧК разкрива телефон за консултации във връзка с пандемията