Какво намерение има да направи “Уотсъп” с потребителите, несъгласни с новите правила?