Здравният министър разпореди организацията за зеления коридор за ваксиниране