Почитаме паметта на светец, днес е празникът на издръжливите