Над ¼ от електроенергията в ЕС през 2019 година е произведена от АЕЦ – „ЕВРОСТАТ”