Белоярска АЕЦ – РБН БН-800 е зареден на 1/3 с МОКС-гориво