Оценките от ДЗИ ще могат да се използват за вход в 41 висши училища