Експерт: Още няколко зими вирусът ще продължи да е проблем