Идеята на ДПС е програмен кабинет за водородна икономика, цифровизация, чисти води и храни