За коалициите и правилото “Никога не казвай никога”