Юрий Асланов: Статуквото ще оцелее на тези избори, макар и за кратко!