Първа страница на “Глобал Таймс”: Светът няма да действа срещу Китай