Alpha Bank продаде пакет лоши кредити за 10,8 млрд. евро