Лозан Панов предупреди, че директорът на института по правосъдие може да бъде служебно преизбрана