Спецсъдът решава дали да отмени забраната на Бобоков за излизне в чужбина