Подвижната урна в дома на болен се подава на 1,5 м