Българинът се върна в 2012 г. по пари, дадени за туризъм (Графика)