Срив на пътуванията, най-много са стягали куфарите младите