185 г. след Колю Фичето отец Славчо пише писма, за да спаси храма "Св. Николай"