С колко ще нарасне търсенето на инвестиционно злато?