6 месеца институциите мълчат за брегоукрепването на Росенец - Общество и политика