През 2020 г. Ботевград е генерирал дневно над 19 тона отпадъци