Италия удължи забраната за пътуване между провинциите до 27 март