Великобритания планира пълно отваряне до юни, започва с училищата