Дори често пътуващите хора рядко познават тези красиви отдалечени острови в Азия